Domov > produkty

produkty

produkty

Inteligentní biosenzor, nemocniční systém správy POCT, otevřená platforma cloudových dat, správa cloudového zdraví, systém podpory chronických nemocí, centrum pro správu chronických nemocí a systém lékařské péče. Hema se zaměří na internet + léčbu chronických nemocí v medicíně, vyvine nový způsob léčby chronických onemocnění, propojí pacienty a služby v oblasti řízení zdraví prostřednictvím inteligentních biosenzorů a usnadní přístup pacientů k vedení péče o zdraví na základě údajů, aby zdravotnický personál a konzultanti v oblasti managementu zdraví mohou poskytnout cílenou léčbu a vedení.

View as