Jaký je rozdíl mezi výtěrem z krku a vzorkem krve

2020/08/10

Současné metody detekce COVID-19 zahrnují testování nukleových kyselin, krevní test a kombinované CT plic. Jaký je tedy rozdíl mezi novou detekcí korunkyvýtěr z krkua odběr krve? Pojďme se společně podívat.

Nové testování na koronaviry se v současné době dělí hlavně na dva typy: testování nukleových kyselin a testování (krevních) protilátek. Obecně řečeno, v klinické diagnostice se použije společný test obou k určení, zda je testovaná osoba nakažena virem a stadiem onemocnění.

Vzorky pro nový test nukleové kyseliny na koruně se shromažďují ze sekretů dýchacích cest a testuje se ribonukleová kyselina (RNA) viru v sekretech pacienta, aby se zjistilo, zda je infikován virem. Krevní vzorky se shromažďují z krve pacienta, která se používá k testování protilátek, aby se zjistilo, zda jsou v krvi pacienta protilátky stimulované virem, a aby se zjistilo, zda je pacient infikován virem a stadiem onemocnění. Pozitivita nukleové kyseliny souvisí s virovou zátěží. Čím vyšší je virová zátěž, tím větší je možnost pozitivní nukleové kyseliny. Teoreticky lze virovou nukleovou kyselinu detekovat během 1 až 2 dnů po infekci.

Bez ohledu na to, o jakou chorobu jde, je krevní test nepostradatelnou položkou v klinické diagnostice a léčbě. U nového koronaviru mohou rutinní krevní testy pomoci lékařům nejprve identifikovat bakteriální infekce nebo virové infekce. Pokud mají běžné krevní testy pacienta normální nebo snížený počet bílých krvinek v periferní krvi a snížený počet lymfocytů, pak je to s největší pravděpodobností virová infekce a poté je kombinována s pacientovou epidemií Pouze s onemocněním a příznaky může lékař posoudit zda je pacient podezřelým případem nové infekce koronaviry, a poté bude následovat následné testování virových nukleových kyselin. V tomto ohledu je tedy testování krve užitečné také při vyšetřování nového koronaviru.

The new coronavirus nucleic acid test results are an important reference for the diagnosis and efficacy evaluation of new coronavirus pneumonia. Nucleic acid test screening samples are mostly derived from deep cough sputum or throat swabs. Because the oropharyngeal swab can be operated by opening the mouth, it is relatively simple, so it is more commonly used clinically. However, if the collection ofvýtěr z krkunucleic acid test specimens is not standardized, it may cause "false negative" results and cause delays in treatment. Therefore, nucleic acid and blood drawn antibody tests need to complement each other to confirm whether infection has occurred and the status of the patient.