Co je důležité, je třeba věnovat pozornost před vyšetřením nukleových kyselin?

2020/07/31

1. Před návštěvou lékaře kloktejte vodou a nejezte po dobu 2 hodin, abyste zabránili zvracení. Nekuřte, nepijte ani nežvýkejte žvýkačku po dobu 30 minut před odběrem vzorků, aby nedošlo k ovlivnění výsledků nového testu nukleové kyseliny na koruně.

2. Vyvarujte se používání veřejné dopravy do a z nemocnice.

3. Když jedete k lékaři, musíte si přinést osobní průkaz totožnosti a ukázat svůj zdravotní kód.

4. Při návštěvě nemocnice noste chirurgickou masku, abyste snížili riziko křížové infekce.

5. Během čekání na ošetření dodržujte bezpečnou vzdálenost více než 1 metr od ostatních a vyvarujte se mluvení.

6. Aktivně spolupracujte se zdravotnickým personálem při provádění teplotních a epidemiologických vyšetření.

7. Uplatňování zásady „jeden lékař, jeden pacient, jedna konzultační místnost“. To znamená, že do konzultační místnosti může vstoupit pouze jeden pacient. Staří, kojenci a nemocní mohou být doprovázeni členem rodiny.

8. Jakmile zkontrolujete své dokumenty a otřete si ruce pomocí dodaného dezinfekčního prostředku na ruce, opusťte co nejdříve nemocnici. Nezůstávej.